Logga in

Personcertifiering till Innovationsledare

Crearum erbjuder en av Innovationsledarna godkänd utbildning, Innovation Crash Course (ICC), för dig som vill förstärka dina kunskaper inför en personcertifiering till Innovationsledare. I certifieringen ingår ett teoriprov, att beskriva ett case och en muntlig tentamen där man fördjupar diskussionen kring den skriftliga tentan och caset (se nedan).

Kursens omfattning är  lunch till lunch + 1 dags utbildning. Vi varvar teori med praktiska övningar,  diskussioner och case.

Den "Body of Knowledge" som tagits fram via Innovationsledarna Sverige ligger till grund för teorin som vi går igenom på utbildningen och som varavas med övningar och diskussioner.

Den casebeskrivning som också ingår i certifieringsprocessen får man tillfälle att jobba med på kvällen under lunch till lunch träffen då man också har möjlighet till erfarenhetsutbyte kring praktisk innovationsledning med övriga deltagare.

Mellan utbildningstillfällena arbetar kursdeltagarna med att skriva sina case och fördjupa sig i valda teoriområden med eller utan extra stöd.

Att nätverka, utveckla värdefulla kontakter, lära av varandra och olika branscher ser vi som en viktig del i lär- och utvecklingsprocessen.

 

Kurs - ICC

När: Kursen ges 31 jan och 1 feb samt den 5 mars 2019
Certifieringsperiod: Första certifieringstillfälle för 2019 är mellan april och maj 2019. Exakt datum är ej fastställt.
Kurskostnad: 17.000 kr ex moms och logi.
Mer information: Kursblad (länk) 

Crearum har lång erfarenhet att lära ut systematiskt idé- och innovationsarbete och att processleda, utbilda och coacha innovationsledare och deras chefer. Vi har aktivt deltagit i arbetet att ta fram den tekniska specifikationen för Innovation managmenent  (SIS-CEN/TS 16555-1:2013) som ligger till grund för utbildningen och den kommande ISO-standarden 50501.

Crearum har också deltagit som examinator i processen för att ta fram arbetssätt och underlag för en personcertifiering till innovationsledare som har letts av Innovationsledarna och Rise.

________________________________________________________________________________

RISE Research Institutes of Sweden är ett statligt forskningsinstitut som samverkar med akademi, näringsliv och samhälle i det svenska innovationssystemet och är ansvariga för ansöknings och examinationsprocessen. Innovationsledarna, en branschförening för yrkesrollen innovationsledare ansvarar för att kvalitetssäkra utbildningsanordnare och säkerställa examinatorer certifieringsprocessen.

Hur går certifieringen till?

Hur certifieringen går till och vilka krav som ställs finns beskrivna i Certifieringsreglerna, vilka är viktigt att du läst igenom. Innovationsledarna har också informationsmaterial som beskriver bakgrund och tankar kring personcertifieringen. All information om certifieringsprocessen finner du här.

Certifieringsprocessen i korthet:

  • Certifieringsprocessen baseras på standarden SS-EN ISO/IEC 17024. 
  • Anmälan görs på länk via RISE hemsida, den finner du här.
  • Kostnaden för certifieringen är 12.000 kr ex moms och uppdelat på en registreringsavgift (6.500 kr) och en bedömningsavgift (5.500 kr)
  • Förkunskapskrav är minst tre års arbetslivserfarenhet som innovationsledare på minst 50% vilket ska kunna styrkas med referenser. Inga akademiska förkunskapskrav.
  • Examination består av tre delar som görs vid olika tillfällen. En skriftlig tentamen (frågorna ges på engelska men kan besvaras på svenska), en casebeskrivning (ska lämnas in innan skriftlig tentamen) samt en avslutande muntlig tentamen. Denna syftar till fördjupning där frågor från tentan kan plockas upp och där man också diskuterar caset vars syfte är att beskriva hur du arbetat med innovationsledning utifrån olika perspektiv.
  • Skriftlig tentamen kan göras från flera platser i Sverige och muntlig tentamen kommer att kunna utföras via Skype el dyl om så önskas.
  • Certifieringsperioder är jan-feb 2019 samt prel april-maj 2019

För mer information kontakta Ewa Svensson, 0708-159238, ewa@crearum.se

_____________________________________________________________________________

Trampolin - ett annat sätt att utöka sina kunskaper kring innovationsledning

I vårt branschöverskridande innovationsledarnätverk Trampolin utgår vi från 6 tematräffar per år som stämmer överens med standarden för Innovation management. Vi fördjupar oss i knäckfrågor som är aktuella för deltagarna såväl som frågeställningar som ingår att hantera i innovationsledarrollen. Här är erfarenhetsutbytet och lära av varandras exempel ett viktigt inslag. Är du intresserad av nätverket (som också är ett sätt att bygga kompetens inför en certifiering) så är du varmt välkommen! Läs mer här.