Logga in

SIS standard kring Innovation managment

I våra kundprojekt ser vi att företag och organisationer i allt större omfattning konkurrerar utifrån hur snabbt de kan upptäcka, utveckla och genomföra ideer för produkter och tjänster.

Organisationer måste därför effektivt utnyttja den kreativa energin och kompetensen och engagemanget hos alla anställda och samtidigt styra den mot ideér som löser viktiga affärsutmaningar. Det måste också finnas en metodik för att snabbt utvärdera ideér och sortera ut de bästa.

Ett bra sätt att etablera ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa en kontinuerlig process för förnyelse är att utgå från ett Innovationsledningssystem (Innovation Management System, IMS). Man kan certifiera sig, men det är inte nödvändigt för att börja tillämpa metodiken och teorierna.

Crearum har sedan 2012 varit aktiva i den kommitté som arbtetat fram den tekniska specifikationen SIS-CEN/TS 16555 och som under 2019 blir en världsstandard , ISO 50501.

Nu kan vi erbjuda marknaden en kvalitetssäkrad process för upprättande och implementering av ett IMS.

 

Hur kommer ni igång?

På Crearum tycker vi det är viktigt att utgå från det som redan finns och som fungerar. Utifrån det kan man komma igång i steg och testa, utveckla och implementera efterhand. Det vi kan hjälpa er med är att:

  • Genomföra en nulägesanalys och göra en GAP analys för att därefter rekommendera vilka utvecklingsområden som ger mest effekt att börja med. Nulägesanalysen är baserad på standarden och kan utföras utifrån intervjuer eller färdiga enkäter. Vill man snabbt få fram en förankrad handlingsplan kan man i workshopform ta fram en nulägesanalys, knäckfrågor och en strategi med actions i en ledningsgrupp.
  • Utbilda ledningsgruppen i innovation management med målet att få en samsyn på ambition och riktning för innovationsarbetet
  • Implementera ett helt ledningssysem, kopplat till befintliga system, som följer samma arbetssätt som implementeringen av miljöledning och kvalitetsledning.
  • Lösa en utmaning ni har genom att processleda ett innovationsteam som tar fram en helt ny lösning. Parallellt med projektet kan vi hjälpa er att bygga upp ett systematiskt arbetssätt och ett ledningssystem för innovation, även här med standarden som grundstruktur.

I arbetet med att ta fram ett innovationsledningssystem samarbetar Crearum med Envima och Tomas Törnroth. Thomas har stor erfarenhet av nya ledningssystem och har varit med om samma utveckling för miljöledningssystem som nu sker inom innovationsområdet.

Är du intresserad av att veta mer kontakta Ewa Svensson, Kristina Swenningsson eller Thomas Törnroth