Logga in

Välkommen till Crearums innovationsledarnätverk.

2012 startade vi Östergötlands första branschöverskridande innovationsledarnätverk.  Ett nätverket för personer som jobbar med idé- och innovationsarbete i olika typer av organisationer. 

2017 har vi tre trampolingrupper

Trampolin 1 med fokus på att vidareutveckla innovationsarbetet

Trampolin 2 med fokus på att komma igång med innovationsarbetet

Trampolin 3 för de som är i startgroparna och nyfikna på att sätta igång med ett systematiskt innovationsarbete.

Deltagarna är noga utvalda för att kunna erbjuda varandra branschöverskridande erfarenheter och har blandat tillverkande företag, tjänsteföretag och offentlig sektor.  Här kommer vi lära av varandra och fylla på med det vi vi vill diskutera och lära oss mer om.

Syftet är att nätverket ska bidra till:

  • Personlig utveckling
  • Nätverkande , kontakter,  lära av varandra
  • Omvärldsbevakning
  • Lära sig konkreta verktyg och metoder
  • Teori kring centrala områden
  • Provtrycka (idéer, metoder, tänkesätt)
  • Tydliggöra rollen som innovationsledare
  • Och inte minst, energi och näring till det egna arbetet

Nätverken består av såväl själva nätverkandet som att ta del av varandras arbetssätt, teori kring centrala aspekter på innovationsarbete såsom: Innovationssystemet, Innovationsledarrollen, Mål, mätetal och uppföljning, Innovationsprocess och kultur för innovation.

Vi sätter agendan tillsammans och gör även studiebesök och tar in externa kompetenser. Administrationen (lokal, lunch, fika, kallelser, medlemsregister och övrig dokumentation) sköts av Crearum.

Nätverket är till för dig som är ansvarig för eller delaktig i idé och innovations arbete i din organisation.

Antalet deltagare är begränsat till max 10 företag/grupp och organisationer, så vi får plats "runt ett bord" och har nära till diskussionerna. Vill fler vara med -  startar vi istället en grupp till!

Till detta tillkommer 2-3 Trampolin Open träffar per år. Där utgår vi från ett efterfrågat tema och bjuder in mer öppet till intresserade personer att delta. Allt för att bidra till ny kunskap och nya kontakter inom innovationsområdet!

Allt detta kan vi garantera bidrar till energi, glädje och ökad innovationsförmåga!

Är du intresserad av att veta mer eller bli medlem? Kontakta oss på ewa@crearum.se eller kristina@crearum.se